Nyheder og Events, insights-blogs, Nyheder, Emballage, food-catering

Hvilken emballage er egentlig mest miljøvenlig?

01 maj 2023 — miljøvenlig emballage; life cycle analysis
Udskriv
Article pic_miljøvenlig emballage.jpg

Grøn er det nye sort. Miljøet er på alles læber, og bæredygtighed er et af de helt store nøgleord. Et skift i forbrugernes købsadfærd er sket - hvor det før handlede om produktudvalg og pris til nu at være miljøfokuseret. De gode gamle købskriterier gælder naturligvis stadigvæk, men miljømotiver som CO2-aftryk, genbrug osv. har i høj grad taget sit indtog – også når det kommer til emballage. Men hvad er miljøvenlig emballage egentlig?

Grøn er det nye sort. Miljøet er på alles læber, og bæredygtighed er et af de helt store nøgleord. Et skift i forbrugernes købsadfærd er sket - hvor det før handlede om produktudvalg og pris til nu at være miljøfokuseret. De gode gamle købskriterier gælder naturligvis stadigvæk, men miljømotiver som CO2-aftryk, genbrug osv. har i høj grad taget sit indtog – også når det kommer til emballage. Men hvad er miljøvenlig emballage egentlig?

”54% af de globale forbrugere køber bevidst produkter med klimavenlig eller ingen emballage, og er samtidig villige til at betale ekstra for lokale, sunde og miljøvenlige produkter”

I denne artikel bliver du klogere på følgende

 • Hvad miljøvenlig emballage er
 • Hvad omfatter en Life Cycle Assesment (LCA)
 • Forskellen på genanvendelig og genanvendt emballage
 • Fordelene ved plast
 • Hvad bioplast, bionedbrydeligt og komposterbart plast er
 • Fordelene ved træbaseret emballage
 • Om papirpaseret emballage altid er bedre end plastik

Hvad er miljøvenlig emballage?

Inden vi tager hul på den helt store snak om, hvad miljøvenlig emballage er, må vi faktisk stoppe den igen. Faktisk findes der ingen endelig definition på; hvad miljøvenlig emballage er. Forhåbentlig bliver du ikke alt for skuffet over svaret… Vi håber, du stadig vil læse videre, for vi har stadigvæk meget mere at fortælle om det spørgsmål.

Miljøvenlig emballage handler nemlig om meget mere, end blot en definition. Det handler i stedet om at udvikle og anvende emballage, der styrker bæredygtigheden. Det indebærer, at man gennemgår hele produktets livscyklus - fra det bliver fremstillet og til det bliver til affald. Det kaldes en Life Cycle Assessment (LCA).

LCA.png

Hvad omfatter en Life Cycle Assessment?

Kort fortalt er LCA en metode, der anvendes til at evaluere produktets miljøpåvirkning gennem hele dets livscyklus.

 

Det omfatter:

 • Udvinding og forarbejdning af råmaterialer
 • Produktion
 • Distribution
 • Anvendelse
 • Genbrug
 • Bortskaffelse

Facitlisten på ’den miljøvenlige emballage’ må du kigge langt efter, for ja, den er ikke-eksisterende. Der er mildest talt alt for mange faktorer, der skal tænkes ind. Det betyder dog ikke, at du ikke kan blive mere miljøvenlig. Tværtimod! Det handler nemlig om at kigge indad. Hvilke ændringer kan din virksomhed lave, der skaber den største miljømæssige forskel. For at hjælpe dig lidt på vej, så lad os lige få styr på nogle af de grønne gloser.

Styr på de grønne gloser?

Hvad er forskellen på genanvendelig og genanvendt? Er papirbaseret emballage altid bedre end plastik? Kan plastik ikke være miljørigtigt? Der er omtrent lige så mange meninger, som der er spørgsmål, når det kommer til miljøet. Derfor får du her et faktabaseret svar på de mest gængse spørgsmål omkring miljøvenlig emballage.

 

Forskellen på genanvendelig og genanvendt emballage

For gennemsnitsdanskeren er genanvendelig og genanvendt synonymer, og selvom de to termer måske burde være én og samme, er det ikke tilfældet. Lad os kigge nærmere på forskellen på termerne.
 

 

genanvendelig vs genanvendt.jpg

Så nej, de er ikke synonymer, men man kan godt forstå forvirringen. Og skal vi også smide ordet genbrug ind i glose-samlingen, betyder det, at man bruger præcis det samme produkt igen (og igen og igen og igen). Skal det grønne ordforåd udvides ydligere, kan du lære mere her.

Trekantsymbolet er lig med genanvendligt ...eller

Går du og tror, at du blot kan kigge efter trekantssymbolet med pilene for at være sikker på, at emballagen er genanvendt eller genanvendelig? Mange tolker symbolet på dén måde, men det er ikke nogen garanti for, at det er sådan. Symbolet er derimod skabt for at hjælpe genanvendelsesanlæg med identificering af emballage og på den måde hjælpe med sorteringen (1).

 

Treantsymbol_plast.jpg

Vidste du? Flere materialer er i teorien genanvendelig, men bliver nødvendigvis ikke genanvendt, da det kræver de rette genanvendelsessystemer.

Hvad er fordelene ved plastik?

Plastens omdømme har lidt de seneste år, og jagten på et alternativ har længe været igang. Men skal plastik altid være fjenden? Og hvad er egentlig fordelene ved plastik?

Plast er et utrolig alsidigt, hygiejnisk, holdbart og et let produkt, der egner sig rigtig godt til produktsikkerhed og beskyttelse. Traditionel plast er 100% genanvendeligt og kan gentagne gange omdannes til nye produkter – med den forudsætning at det bliver sorteret korrekt.

 

Bioplast, bionedbrydelig plast og komposterbart biobaseret plast - hvad er forskellen?

HVAD ER BIOPLAST?

Biobaseret plast er helt eller delvist afledt af biomasse såsom træ, uld, papir, sukkerrør, majs osv. Dette betyder dog ikke, at materialet er bionedbrydeligt. Faktisk er det globalt set kun 43% af det biobaserede plastik, der er bionedbrydeligt(2).

Betyder det, at materialet er godt eller skidt? Forskning peger på, at biobaseret plast har et lavere CO2-aftryk end plastik fremstillet af fossile ressourcer, og kan ligesom den konventionelle plast genanvendes. Modsat produceres bioplast ofte af afgrøder, som mennesker og dyr kan spise, hvilket øger forbruget af vand og landbrugsarealer(3).

 

OG BIONEDBRYDELIGT PLAST?

Bionedbrydelig plast bliver brugt i flæng i marketing-henseende, men hvad betyder det? Og er det i virkeligheden et synonym for miljøvenlig? Læs videre og bedøm selv.

Bionedbrydelig plast bliver fremstillet af biomasse, olie/gas eller en blanding af disse. Det betyder, at det ikke kan genanvendes sammen med øvrigt plast. Plasten kan dog nedbrydes af mikroorganismer som bakterier og svampe og blive til vand, biomasse, CO2 og/eller metan(4).

Betyder det så, at man kan smide det i naturen? Nej! Det kræver nemlig de helt rette forhold, hvis bionedbrydelig plast skal nedbrydes, og det kan derfor tage år, før plasten nedbrydes i naturen(5). Derfor skal man også være varsom med at bruge sådanne betegnelser – for tænk hvis det bliver misforstået.

 

OG HVAD ER KOMPOSTERBART, BIOBASERET PLAST SÅ?

Kompostering er en proces, hvor man fremskynder og styrer nedbrydningen af organisk stof. Det kræver nogle helt specielle forhold, som kun findes meget få steder i naturen og på komercielle komposteringsanlæg. Desværre har vi ikke nok af disse anlæg i Danmark, og i mange tilfælde ender de komposterbare plastikprodukter i restaffald, hvorefter det forbrændes(6).

 

Hvilken plasttype er bedst?

Desværre findes der ingen hellig gral, når det kommer til plast og miljø, men følgende punkter er dog værd at understrege:

Info om plast og miljø.jpg

Generelt er plastforbruget et stort verdensomspændende problem, men det er ikke ensbetydende med, at vi skal stoppe med at anvende materialet. Plast er nemlig et utrolig alsidigt og praktisk materiale. I stedet skal vi blive bedre til at indsamle, genbruge og genanvende plast.

Hvad er fordelene ved træbaseret emballage?

Emballage som papir, pap og karton er produceret af vedvarende ressourcer, nemlig træ. Træbaseret emballage er det mest genbrugte emballagemateriale i Europa. Materialet i sig selv er fornybart, nemt at tilpasse, billigt at producere og kan genanvendes helt op til 7 gange.  

Træbaserede produkter er bionedbrydelige og er de PEFC og/eller FSC certificeret kan du stole på, at træfibrene kommer fra velforvaltede skove, hvor nye træer hele tiden plantes. Dette sikrer, at skoven bruges på en ansvarlig måde, som opfylder langsigtede miljømæssige, sociale og økonomiske mål.

Er papirbaseret emballage altid bedre end plastik?

En gængs tankegang er, at papir er det mest miljøvenlige materiale - men er det nu også det? Spørgsmålet er mere komplekst end som så!

For det første deler papir og plast ikke de samme funktioner. Papirbaseret emballage giver ikke nødvendigvis den samme produktbeskyttelse som plastbaseret emballage. Derfor skal produktskader, mindsket holdbarhed, returforsendelse m.m. også tages i betragtning.  

En ofte overset faktor i miljødebatten er CO2 udledningen ved produktion. Kigger man på papir sammenlignet med plastprodukter, er produktionsprocessen fra fældning af træet til det endelige produkt meget længere og mere CO2-tungt ved papir.

Andre relevante spørgsmål kan være: Er plasten genanvendt eller genanvendelig? Kommer det papirbaserede materiale fra ansvarligt forvaltede skove? Vejen til den miljøvenlige emballage er belagt med spørgsmål og den mest miljørigtige løsning for den ene, behøves ikke være det for den anden. Kort sagt, kan materialerne kun sammenlignes med en komplet livscyklusvurdering.

 
Vil du lære endnu mere om miljøvenlig emballage? Hop ind på denne side og bliv endnu klogere på emballagematerialer der tager højde for miljøet. Eller kontakt os - vi står klar til at hjælpe.

(1) https://plast.dk/plast-og-maerker

(2) Hann, S., Scholes, R., Lee, T., Ettlinger, S., Jørgensen, H. (2020). Biobased and biodegradable plastics in Denmark, Environmental project No 2125. The Danish Environmental Protection agency. doi: 10.1007/978-3-319-103.319-68255-6_103.

(3) Brizga, J., Hubacek, K. and Feng, K. (2020). The Unintended Side Effects of Bioplastics: Carbon, Land, and Water Footprints, One Earth. Elsevier Inc., 3(1), pp. 45–53. doi: 10.1016/j.oneear.2020.06.016.

(4) https://plast.dk/hvad-er-bioplast/

(5) Napper, I. E. and Thompson, R. C. (2019). Environmental Deterioration of Biodegradable, Oxo-biodegradable, Compostable, and Conventional Plastic Carrier Bags in the Sea, Soil, and Open-Air over a 3-Year Period,Environmental Science and Technology, 53(9), pp. 4775–4783. doi: 10.1021/acs.est.8b06984.

(6) https://plasticchange.dk/videnscenter/nytter-det-at-sorter-her-er-5-ting-du-skal-vide-om-dit-plastaffald/