Værdier og adfærd

Holdånd, Indflydelse og Tillid, Ansvarlighed, Forandringsvillighed: 4 stærke grundlæggende værdier, der hjælper os med at opbygge en positiv og effektiv organisation.

Antalis værdier og adfærd

Vores 4 grundlæggende værdier er baseret på TEAM:

antalis team spirit

 • TEAM SPIRIT (Holdånd)
   

RESPEKT – Forståelse og anerkendelse af kvalifikationer og evner hos andre; anerkendelse af mangfoldigheden af forskellige synspunkter, og de forskellige værdier og overbevisninger hos andre i de daglige aktiviteter.

ÅBENHED og ÆRLIGHED – Overveje nye og anderledes ideer, koncepter og metoder med engagement og indlevelse; dele egne tanker åbent og autentisk, oprigtigt og hensigtsmæssigt.

SAMARBEJDE – Etablering af effektive netværk med kollegaer, interessenter, kunder og teams for at udnytte mulighederne og kapaciteterne bedst muligt på tværs af organisationen; opbygge rummelige, alsidige relationer, der fremmer effektiv tværfunktionelt arbejde.

antalis indflydelse og tillid

 • EMPOWERMENT & TRUST (Indflydelse og tillid) 
   

PARTNERSKAB – Opbygge personlige og teambaserede partnerskaber, der kollektivt opfylder fælles interesser og mål; styrke og støtte andre til at levere resultater der bidrager til de langsigtede mål i virksomheden.

STØTTE – Løbende sørge for at vejlede teamet; styrke og opmuntre andre for at sikre at fokus og momentum består og bidrager med positive input.

ANERKENDELSE – Forstå og anerkende den indsats og de resultater der opnås af de enkelte, teamet og afdelingerne; søge værdi og erfaring i alle aktiviteter og give konstruktiv kritik.

antalis ansvarlighed

 • ACCOUNTABILITY (Ansvarlighed)
   

TAGE ANSVAR – Aktivt træffe beslutninger for opgaver og mål; åbent anerkende at de trufne beslutninger, ville påvirke det samlede resultat; evaluere resultater med henblik på fortsat læring og forbedring.

KUNDEFOKUS – Gøre kundernes behov til primære fokus for alle aktiviteter; levere enestående kundeservice for at opbygge, udvikle og fastholde langsigtede kunderelationer.

SUNDHED & SIKKERHED – Tage personligt ansvar for sikkerhed og sundhed. Overholde alle sikkerheds- og sundhedspolitikker samt procedurer, og samtidig skabe og vedligeholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

antalis forandringsvillighed

 • MINDSET FOR CHANGE (Forandringsvillighed)
   

FLEKSIBILITET – Villig og i stand til at tilpasse sig og ændre strategi, for at nå de overordnede mål; åben overfor forandring og ny information; proaktivt tilpasse sig ændrede forhold eller uforudsete forhindringer.

LEDERSKAB – Guide, motivere og udvikle andre til at yde deres bedste; aktivt forudse og forvente ændringer og agere som rollemodel.

KONSTANT FORBEDRING – Forsøge at finde de bedste arbejdsmetoder og aktivt forbedre eksisterende forhold og processer; anvende passende metoder til at identificere muligheder, implementere løsninger, måle effekten og anerkende en konstant forbedring som essentielt.