• Rekruttering

Vi har en ensartet rekrutteringspolitik gennem hele organisationen. Det gør intern mobilitet lettere og kan samtidig hjælpe med at tiltrække nye talenter.

  • Onboarding

Vi lægger særlig vægt på det første stykke tid af din ansættelse hos os. Fra første dag hjælper vi alle nye medarbejdere med at lære virksomheden at kende.

  • Performance Management

Alle medarbejdere drager fordel af en proces, der hjælper med at vurdere den individuelle og samlede præstation og identificere hver enkelt medarbejders udviklingsbehov.

  • Udvikling

Performance Management muliggør identifikation af individuelle og fælles udviklingsbehov. Tilpassede udviklingsprogrammer bidrager til at styrke udviklingen af medarbejderne og støtte vores strategi på lokalt og globalt plan.

  • Talent Management

Vi har implementeret en strategi for at tiltrække, udvikle og fastholde talent. Vi har identificeret de nødvendige færdigheder til vores nuværende og fremtidige forretningsudfordringer. Vi har udviklet programmer for at støtte den interne mobilitet.

  • My View

Vi ønsker at forbedre vores kultur kontinuerligt og søger jævnligt medarbejder feedback via tilfredshedsundersøgelser.