Inspiration, Tips, food-catering, Hygiejne

Sådan får du det gladeste smil på døren

03 feb. 2023 — Rengøring; smileyordning; restaurant
Udskriv
Banner_smiley.jpg

Siden 2001 har smiley-ordningen gjort det nemt for forbrugerne at finde de spisesteder, der har bedst styr på fødevarereglerne. Den Smiley du har fået, viser dine kunder,  hvor god du er til at holde hygiejnen og til at overholde reglerne på fødevareområdet. Se de 6 områder, fødevarestyrelsen altid kigger efter, når de er på kontrolbesøg, så du kan beholde det gladeste smil på døren. 

Siden 2001 har smiley-ordningen gjort det nemt for forbrugerne at finde de spisesteder, der har bedst styr på fødevarereglerne. Den Smiley du har fået, viser dine kunder,  hvor god du er til at holde hygiejnen og til at overholde reglerne på fødevareområdet. Se de 6 områder, fødevarestyrelsen altid kigger efter, når de er på kontrolbesøg, så du kan beholde det gladeste smil på døren. 

Smiley-ordningen viser, hvor godt butikker, restauranter og andre virksomheder, der sælger fødevarer til forbrugerne, lever op til lovgivningens krav til håndtering af fødevarer. Samtidig er det også en hjælp til forbrugerene, så de nemt kan finde de virksomheder, som har styr på fødevaresikkerheden. Kontrolrapporten skal nemlig hænge synligt, så kunderne kan læse den. Alle kontrolrapporter kan findes på findsmiley.dk.

Smileyen bliver tildelt på baggrund af kontrolrapporten, som bliver udarbejdet af Fødevarestyrelsen ved et kontrolbesøg. Herunder kan du se de seks områder, hvor Fødevarestyrelsen altid kigger efter, når de er på kontrolbesøg. Så kan du beholde det store smil - både på ansiget og på døren. 

No. 1: Dine lokaler

Lokaler.jpg

Det første Fødevarestyrelsen ser, er dine lokaler. 'Lokaler' dækker både over arealet, hvor maden bearbejdes og hvor den indtages. Helt overordnet skal begge dele foregå i arealer, der er indrettet til formålet, og som er rene og i god stand. Arbejdslokalerne skal være indrettet, så der er tilpas plads og så der er arbejdsstationer til alle ansatte. Der skal desuden være klar adskillelse mellem produktionsvaske til bearbejdning af fødevarer og håndvaske hvor sæbe og aftørringspapir er tilgængeligt.

Indretningen skal desuden være sådan at fødevarerne er beskyttet best muligt mod kontaminering og krydssmitte. Det vil blandt andet sige at der er klar adskillelse mellem affaldsrum og råvarer, og at døre til toiletter ikke støder umiddelbart op til lokaler, hvor fødevarer opbevares og bearbejdes. Slutteligt skal gulv, vægge og lofter være lavet af materialer, der er nemme at rengøre og aftørre.

No. 2: Maskiner, udstyr og inventar

Maskiner.jpg

Ved et kontrolbesøg ses der på om dine maskiner, udstyr og inventar er velholdte og rene, men også om de er opstillet på en måde, som gør at det er nemt at holde området omkring dem rent. Det kan blandt andet være opvaskemaskine, røremaskine, pålægsmaskiner, ovn og udsugning, der bliver tjekket. Kan maskinen skilles ad, ses der på om alle løsdele er rene og eventuelt desinficerede, så der ikke opstår risiko for bakterier. Der vil også blive set efter om I bruger egnede rengøringsmidler, og om desinfektionsmidlerne er godkendt af Fødevarestyrelsen.

No. 3: Hygiejne og Rengøring

Rengoring.jpg

Hygiejne og rengøring spænder vidt og er derfor også et af de områder, der ofte bliver påtalt ved kontrolbesøg. Ved hygiejne forstås både hygiejne i forbindelse med håndtering og opbevaring af fødevarer samt de ansattes personlige hygiejne, herunder håndvask og brug af personlige værnemidler. Nogle af de kontrolpunkter, der hører under hygiejne og rengøring er blandt andet affaldshåndtering, skadedyrsbekæmpelse, temperatur i køle/fryserum, adskillelse af madvarer og korrekt brug af rengøringsmidler og godkendte desinfektionsmidler.

 No. 4: Mærkning

Maerkning.jpg

Har du salg af fødevarer til forbrugere skal du sikre at der på produktet er anført en deklaration med de nødvendige oplysninger om produktet, både hvad angår indhold, næring, holdbarhed og oprindelse. Det er vigtigt at forbrugeren kan se, hvad der er i produktet og trygt kan stole på, den mad, de køber - for eksempel i forhold til fødevareallergi. Men der findes også regler om mærkning for den emballage, du bruger til dine fødevarer. Det er vigtigt at al den emballage du bruger til  at forarbejde, opbevare og servere din mad i, er godkendt til fødevarekontakt. Mangler du fødevareemballage kan du finde det her.

No. 5: Egenkontrol

Egenkontrol.jpg

Som fødevarevirksomhed skal du have et system til løbende sikring af dine varer og procedurer. Dette system kaldes egenkontrol, og du skal have en skriftlig udgave af egenkontrollen tilgængelig ved kontrolbesøg. Egenkontrollen bør omfatte temperaturmålinger ved opvarmning og nedkøling, sikring mod skadedyr, rengøring, vedligeholdelse og mærkning af varer. Er du i tvivl om, hvor meget din egenkontrol bør omfatte, tilbyder fødevarestyrelsen at hjælpe dig godt igang via forskellige kurser.

No. 6: Dokumentation

Dokumentation.jpg

Når du bruger rengøringsmidler og andre former for kemi, skal du kunne fremvise dokumentation i form af sikkerhedsdatablade. Sikkerhedsdatablade der blandt andet oplyser om ingredienser, brugsanvisning og forholdsregler. Det er leverandøren af produktet, der skal sørge for at der er tilgængelige sikkerhedsdatablade, hvor det er påkrævet. Du kan således gøre det nemt for dig selv, ved at vælge en leverandør, som sikrer din dokumentation. Køber du rengøringsprodukter gennem os, har du altid online adgang til alle produktinformationer og sikkerhedsdatablade. Du finder dem under hvert enkelt varenummer, i webshoppen, hvor de også kan downloades.

Klar til besøg?

Har du styr på de seks områder listet, så du kan få det gladeste smil på døren? Hos Antalis er vi klædt på til at indgå i kvalificeret sparring og rådgivning med dig om dit behov for rengørings- og emballageløsninger, der lever op til alle gældende krav om dokumentation og fødevaregodkendelse.

 

Find alt til rengøringen