Nyheder, innovation

Alt du bør vide om plastalternativer

12 jan. 2022 — Miljøvenlig emballage, genanvendelig emballage, innovativ emballage, plastikalternativer
Udskriv
Plastics alternatives

Plast er et utrolig udbredt materiale i en lang række industrier - og det er der en god grund til. Materialet har simpelthen nogle egenskaber, der er svære at finde andre steder.

Plast er et utrolig udbredt materiale i en lang række industrier - og det er der en god grund til. Materialet har simpelthen nogle egenskaber, der er svære at finde andre steder.

Plast er et utrolig alsidigt, holdbart og let materiale, der egner sig godt til produktsikkerhed og beskyttelse. Det øger fødevarers holdbarhed og muliggør sikker og energieffektiv transport.

 

Sidste år udgjorde emballage mere end 40% af de 380 millioner tons¹ plast, der blev produceret globalt (Plastic Oceans International). Trods plastens mange favorable egenskaber er det desværre ulemperne, der skinner igennem.

 

Synderen her er dog ikke materialet, men os der anvender det. På årsbasis er det nemlig kun 9% af al plastemballage, der bliver genanvendt. Istedet ender store dele af ​​plastikemballagen på lossepladser, hvor det bliver brugt til energiudvinding, mens svimlende 150 millioner tons plastik cirkulerer rundt i verdenshavene (World Economic Forum)2.

 

Derfor satte EU sig i 2018 et ambitiøst mål! Al plastikemballage skal kunne genbruges eller genanvendes inden udgangen af 20303. Målet er at reducere mængden af ​​engangsplastik og begrænse produktionen af ​​mikroplast (små stykker plastik, der kan påvirke økosystemerne negativt).

 

Det nuværende plastforbrug er dog ikke den eneste hæmsko. Efterspørgslen af emballagematerialer forventes at stige yderligere de kommende år, hvilket skaber et presserende behov for løsninger, der tager hensyn til miljøet. 

 

Overordnet set kan disse løsninger opdeles i 2 kategorier:

 • Optimering af produktionen og brugen af ​​plastik, hovedsageligt gennem øget genbrug og genanvendelse af emballageprodukter.
 • Anvendelse af mere miljøvenlige og innovative materialer.

Optimeret brug af plastik

Det er ikke til at komme udenom – plastforurening er et verdensomspændende problem. Men er det ensbetydende med vi skal stoppe med at anvende materialet? Nej ikke nødvendigvis. Plast er nemlig et utrolig alsidigt og praktisk materiale. I stedet skal vi blive bedre til at indsamle, genbruge og genanvende plast. Det handler om at styre plastproduktets livscyklus gennem f.eks. indkøb af mere miljøvenlige materialer i produktionen og effektiv genanvendelse. Heldigvis findes der en række måder at optimere både plastproduktion og affaldshåndtering på.

 

For at forstå dette skal vi kigge nærmere på de forskellige plastalternativer:

 • Biobaseret plast er plastmaterialer, der er baseret på biomasse, frem for fossile ressourcer som fx olie og naturgas. Plasten er typisk fremstillet af sukkerroer, sukkerrør, majs og/eller celloluse. Bioplast kan genanvendes sammen med traditionel plast i samme type og deler mange af de samme egenskaber4Plasten bidrager til reduktion af CO2-aftryk (1 kg grøn PE opfanger 2,5 kg CO2), da de planter som bioplast er produceret af optager CO2 fra atmosfæren under opvækst. Bioplast er dog ikke CO2-neutral, da fremstilling og transport trækker fra det negative CO2 regnskab5. Bioplast produceres ofte af afgrøder, som mennesker og dyr kan spise, hvilket desværre øger forbruget af vand og landbrugsarealer6Der arbejdes på at transformere bioaffald fra fødevareproduktionen til bioplast. Ved at bruge affald som ressource undgår man at lægge beslag på markerne, så de kan frigøres til dyrkning af mad. 
   
 • Bionedbrydelig og biokomposterbar plast fremstilles af biomasse, olie/gas eller en blanding heraf og kan nedbrydes af mikroorganismer (bakterier eller svampe) og blive til vand, biomasse, CO2 og/eller metan. Biokomposterbar plast kan under særligt kontrollerede betingelser nedbrydes i løbet af 10 uger4. Fugtighed og temperatur skal dog styres, og de rette mikroorganismer skal være til stede. Bionedbrydeligt plastik kan programmeres til have en forudbestemt levetid, hvorefter det nedbrydes i naturen. Dette er en fordel sammenlignet med traditionelle plastikløsninger specielt i landbrugssektoren. Nedbrydning af komposterbar plast, uden for et kontrolleret miljø, er ekstremt langsom og kan give forbrugerne ”falsk tryghed”, da navnet giver udtryk for, at plasten kan smides i naturen. Faktisk kan det tage 100 til 1000 år at nedbryde den uden de rette forhold. Bionedbrydelig/komposterbar plast indeholder desværre en række kemiske stoffer, som gør at det ikke kan genanvendes. Hvis bionedbrydelige eller biokomposterbare plastprodukter sendes til anlæg, der genanvender plast, kan det forårsage problemer. Det forurener nemlig det genanvendelige plast og vanskeliggør genanvendelsen7.
   
 • Genanvendt plast mindsker CO2-aftrykket og brugen af ressourcer sammenlignet med produktion af ny plast. Nogle typer højdensitetsplast, f.eks. HDPE, er lettere at genanvende end andre8.
   
 • Post-industrielt genanvendt (PIR) og post-forbruger genanvendt (PCR) plast er grundlæggende genanvendte materialer, der bruges til at producere ny plast til emballering. Jo større brug af PIR og PCR jo mindre brug af nye ressourcer og energi kræves i fremstillingsprocessen.
  Men hvad er så forskellen?
   Post-industriel genanvendt plast er overskydende plast fra fremstillingsprocessen - altså plastik, der aldrig har været ude hos forbrugeren. Post-forbruger genanvendt plast er derimod fremstillet af kasseret plast fra husholdningen samt kommercielle, industrielle og institutionelle faciliteter, der agerer som slutbrugere. Forskellen er altså, at post-industrielt affald ikke skabes af forbrugeren, men hos producenten. Det har dermed ikke været i brug, inden det bliver genanvendt9

 

Plastic-alternatives

Emballage med innovative materialer

Innovative materialer bliver i stigende grad brugt blandt førende virksomheder som erstatning for traditionel plast.

 • Mycelium, svampens rodmateriale, kan blandes med landbrugsaffald og skabe et modstandsdygtigt og bionedbrydeligt emballagemateriale. Førende virksomheder som Ikea og Crate & Barrel i USA har allerede overvejet materialet som erstatning for plastik10.
 • Tang findes i rigelige mængder, er let at dyrke, og så er det bionedbrydeligt på blot fire til seks uger. Ideelt til engangsemballage i mindre skala. Spiselige vandflasker, kopper og sugerør lavet af tang har fanget interessen hos virksomheder som Pernod Ricard SA og Marriot International11.
 • Bambus er den hurtigst voksende plante og en sand mester i at binde kuldioxidemissioner. Materialet kan bruges til at skabe holdbar, genanvendelig og varmebestandig emballage, der er fuldt bionedbrydelig. Dell bruger det i øjeblikket til tablet- og notebookemballage12.
 • Bagasse er et naturligt biprodukt af sukkerproduktionen, som både er bionedbrydeligt og komposterbart.
 • Fiskeaffald og alger kan bruges til at skabe bionedbrydelige og yderst funktionelle emballageprodukter. MarinaTex er en klar, fleksibel og fødevaregodkendt bioplast produceret af fiskeaffald og alger, der bruges til fremstilling af indkøbsposer og fødevareemballage13.

 

Plastic-alternatives

Papir spiller stadig en vigtig rolle

Papir og pap lavet af træfibre er stadig et attraktivt alternativ, især til emballage, der ikke skal holde fugt og ilt ude. Selv når det kommer til følsomme varer, er træfiberbaseret emballage et muligt alternativ – dette skyldes den konstante udviklingen indenfor barrierematerialer. Nestle i Japan bruger f.eks. papir til deres chokoladekager, og Carlsberg har udviklet den første 100% biobaserede ølflaske i papir14.

 

En stor fordel ved træfiberbaseret emballage er dens genanvendelighed. Mere end 72% af det papir, der anvendes i Europa, bliver i øjeblikket genanvendt (European Paper Recycling Council)15. Det er dog sværere at genanvende træfiberbaseret emballage med barrierematerialer, der er brugt til fødevarer.

 

Papir er også en vedvarende ressource. Med certificeringer som FSC® og PEFC kan vi fremme bæredygtigt skovbrug. Disse kaldes også sporbarhedscertificeringer, da de sporer træet hele vejen fra skov til forbruger, og fungerer som din garanti for bæredygtigt skovdrift. 

 

Plastic-alternatives

Et liv med mindre plastik

I årene 1950 til 2017 blev der produceret 9,2 milliarder tons plastik16 - svarende til mere end 1 ton pr. nulevende person. I dag ender 79 % af den årlige plastikproduktion i naturen eller på lossepladser, hvor det bliver brændt eller gravet ned. FN's miljøprogram anslår, at de eksterne omkostninger forbundet med plastikforurening er mindst 40 milliarder dollars årligt .

 

Der findes allerede mange mulige løsninger, men udfordringen ligger i at kunne implementere dem på en omkostningseffektiv måde. Plast kan sagtens genanvendes, men det kræver nogle klare designstandarder for emballage og en opgraderet infrastruktur på globalt plan at nå det fulde potentiale. Det vil også kræve deltagelse af alle interessenter – fra forbrugere til virksomheder og myndigheder.

 

Desværre blev Rom ikke bygget på en dag! Så hvad kan du gøre i mellemtiden for at sikre et grønnere plastforbrug? Du kan vælge plast på baggrund af de 3 R'er: Reduce, Reuse og Recycle. Vælg f.eks. en stærkere eller tyndere plast, der mindsker mængden af affald eller gå efter plasttyper der kan genbruges eller genanvendes. Selv små skridt kan gøre en stor forskel. 

 

PLASTIK I TAL17

 • 9% af al plast genanvendes.
 • 12% af al plast forbrændes.
 • 79% af plastikken går til lossepladser (hvor det bliver brændt/gravet ned). Eller direkte i naturen.
 • 94% af europæerne mener, at industri og detailhandlere bør forsøge at reducere plastemballage.
 • +250 virksomheder på alle stadier af plastemballageværdikæden repræsenterer mere end 20% af al plastemballage, der anvendes på verdensplan.
 • 2030 - året hvor al plastemballage på EU-markedet skal kunne genbruges eller genanvendes.
 • 10 millioner tons plastik bliver dumpet i vores have hvert år.
 • 9,2 milliader tons plastik blev produceret mellem 1950 og 2017, altså mere end et ton per nulevende person, og det meste var engangsprodukter og emballage.

_________________________________________

Sources:

1 - Plastic Oceans, 2020
2 - World Economic Forum
3 - https://csr.dk/europa-parlamentet-sl%C3%A5r-et-slag-booste-den-europ%C3%A6iske-plastgenanvendelse 
4 - https://plast.dk/hvad-er-bioplast/
5 - https://www.teknologisk.dk/vaerd-at-vide-om-bioplast/40468 
6 - https://jyllands-posten.dk/livsstil/forbrug/ECE11118114/der-er-stor-forskel-paa-bioplast-og-bionedbrydelig-plast/

7 - https://plasticchange.dk/videnscenter/bionedbrydelig-plastik-er-en-kaep-i-hjulet-for-en-groen-omstilling/
8 - 
9 - https://www.plastforum.dk/announcement/view/141432/postconsumer_pcr_vs_postindustrial_pir_waste
10 - https://www.ecowatch.com/ikea-plans-to-ditch-toxic-polystyrene-for-biodegradable-mushroom-packa-1882187596.html 
11 - https://cen.acs.org/food/food-science/time-edible-packaging/98/i4

12 - https://www.dell.com/learn/bm/en/bmcorp1/corp-comm/bamboo-packaging 

13 - https://www.marinatex.co.uk/
14 - https://www.carlsberg.com/en/green-fibre-bottle/
15 - 
16 - Statista - Global plastic materials flow 1950-2017

17 - Europe Stat EUROPA pan-european factsheet (2019); Eurobarometer; PlasticsEurope; Eurostat; Ellen MacArthur Foundation; Plastic Oceans; UN Environment Programme (2020)

 

Andre spændende artikler og guides

Brug for hjælp?

Vi står klar til at hjælpe dig med alt indenfor emballage.