trends, Nyheder og Events, green-news, Nyheder, Sustainability, Emballage

Nyt emballagedirektiv:
Er du klar til at blive skraldemand?

12 apr. 2023 — Fødevareemballage, emballage til fødevare, nyt EU emballagedirektiv, producentansvar
Udskriv
klar til at blive skraldemand

I 2025 træder et EU-direktiv i kraft, der betyder, at danske virksomheder selv får ansvar for at affaldshåndtere den emballage, som de sender på markedet. Så hvordan skal du som fødevareproducent løfte dit nye ansvar, altså rent praktisk? Hvad kommer det til at koste? Og hvad kan du selv gøre for at minimere omkostningerne?

I 2025 træder et EU-direktiv i kraft, der betyder, at danske virksomheder selv får ansvar for at affaldshåndtere den emballage, som de sender på markedet. Så hvordan skal du som fødevareproducent løfte dit nye ansvar, altså rent praktisk? Hvad kommer det til at koste? Og hvad kan du selv gøre for at minimere omkostningerne?

Brug for hjælp?

Vi står klar til at hjælpe dig med alt indenfor emballage.

Engangsplastdirektivet kender du sikkert. Men nu er et andet lignende direktiv på vej til at blive implementeret i Danmark: EU’s direktiv om udvidet producentansvar på emballage, som træder i kraft den 1. juli 2025.

Kort fortalt betyder direktivet, at producenten af en vare får ansvar for den tilhørende emballage i hele emballagens livscyklus, altså også når den bliver smidt ud. Med andre ord får producenten selv ansvaret for indsamling, sortering og genanvendelse af deres egen emballage.

Det lyder som lidt af en mundfuld for de fleste virksomheder, men heldigvis står de såkaldte kollektive ordninger klar til at hjælpe.

 

Har jeres virksomhed producentansvar?

Det spørgsmål er ikke altid så nemt at svare på – og svaret ligger heller ikke helt fast endnu. Lige nu ligger producentansvaret for emballagen som hovedregel hos den virksomhed, der har størst indflydelse på udformningen af emballagen.

I de fleste tilfælde vil det være den virksomhed, der bestiller emballagen og altså ikke emballageproducenten selv. Måske overraskende nok omfatter det også importører, der sætter varer på markedet eller en privat label-indehaver, altså en dagligvarekæde, som har egne produkter. Miljøministeriet skriver, at producentbegrebet vil blive nærmere defineret frem mod ikrafttrædelse, så måske er det sidste ikke sagt i den sag …(1 og 2)

AdobeStock_314686744.jpeg (One fresh sea bass fish isolated on white background)

Er det en fugl? Er det et fly? Nej det er … de kollektive ordninger!

Selv at skulle klare affaldshåndteringen af emballage ville være nærmest uoverkommeligt for de fleste virksomheder. Redningen er derfor de såkaldte kollektive ordninger. Princippet for ordningerne er, at virksomhederne betaler sig fra besværet. Det vil sige, at de ved at melde sig ind i en kollektivordning kan lade den klare affaldshåndteringen (og forskellige andre administrative og praktiske opgaver i forbindelse med direktivet).

Det er obligatorisk for danske virksomheder at tilmelde sig en kollektivordning, medmindre de kan dokumentere, at de selv er i stand til at stå for affaldshåndteringen af deres egen emballage, eller de producerer under 8 tons emballageaffald om året, også kaldet bagatelgrænsen.

 

Er jeres virksomhed under bagatelgrænsen?

Har I under 8 tons emballageaffald årligt, behøver I ikke tilmelde jer en kollektivordning.
I skal stadig betale for affaldssorteringen, men det bliver blot en gennemsnitspris pr. ton emballage.
De administrative krav vil også være lettere.

Okay, det lyder ret smart, men hvad koster de kollektive ordninger?

Afregningsmodellen for de kollektive ordninger er endnu ikke endelig fastlagt. Den vil dog formentlig blive baseret på mængden af emballage (beregnet ud fra vægt), samt hvor nem – eller svær – emballagen er at genanvende.

Vejer jeres emballage meget og er den svær at sortere og genanvende, vil prisen være højere. Vejer den mindre og er enkel at behandle, vil prisen være lavere. Som virksomhed kan I skrue på begge prisparametre, hvis I kigger kritisk på jeres emballage. Med andre ord vil det efter al sandsynlighed være op til jer selv, hvor meget I ender med at betale for at opfylde EU-direktivet.

Vil I holde jer opdateret på, hvad der sker med afregningsmodellen, kan I tilmelde jer nyhedsmailene hos én eller flere af de kollektive ordninger. Se linkene til ordningerne i faktaboksen.

 

Payment model.jpg

 

Forbrugerne er klar til forandring. Er du?

Én ting er, hvad de nye regler dikterer, noget andet er, hvad markedet ønsker. Og her bakker mange forbrugere op om det øgede fokus på genanvendelig og miljøvenlig emballage.

I en undersøgelse fortæller hver anden forbruger, at de altid, ofte eller indimellem går efter varer i miljøvenlig emballage, mens 35% er villige til at betale mere for et produkt i en miljøvenlig emballage. Måske ender vi endda med at pante mademballage på samme måde, som vi kender det fra flasker. I hvert fald svarer 90 % af danskerne, at de er klar til at pante mademballage, så længe det gøres let og tilgængeligt.

AdobeStock_363516702.jpeg (fresh green peas isolated on white background)

Kollektive ordninger for emballage i Danmark

VANA - Dansk Emballageansvar

Læs mere eller tilmeld jer her.

 

Elretur

Læs mere eller tilmeld jer her.

 

ERP Denmark ApS

Læs mere eller tilmeld jer på her.

 

Listen er lavet pr. 12. april 2023
Klik her for at se evt. nye kollektivordninger for emballage.

Tik tak. 2025 er lige om hjørnet. Hvad gør du nu?

Selvom det kan virke, som om der er lang tid til 2025, er der mange ting, de danske producenter skal have styr på, inden juli 2025. Så hvad kan I tage fat på allerede nu for at blive klar i tide?

Da det nye udvidede producentansvar omfatter krav til rapportering og indberetning, kan det blandt andet være en god idé at få overblik over virksomhedens emballagedata. Det vil sige, hvilke typer emballager I bruger, hvor meget de vejer, hvad de er lavet af, hvordan I registrerer dataene osv. Alt det vil gøre det lettere at trække de relevante data ud, når I har brug for dem.

 

Husk: Husk: Er jeres virksomhed producent, skal I registrere jer i producentregistret DPA 
og - hvis I sender 8 tons emballage eller mere på markedet om året – i en kollektivordning 
senest den 30. september 2024.

 

AdobeStock_433830301.jpeg (Wrapped cucumber isolated on white background )

Kig kritisk på jeres emballage. Det betaler sig. 

Da producenterne bliver belønnet for let og miljøvenlig emballage, når det udvidede producentansvar træder i kraft, giver det også god mening, at I kigger kritisk jeres nuværende emballage. Er der noget, I kan gøre smartere? Kan I udskifte nogle tunge materialer med nogle lettere? Er der mere miljøvenlige alternativer? Kan I øge genanvendeligheden? Kan I løse noget med et simpelt redesign? Eller skal I implementere nye teknologier i produktionen?

Spørgsmålene er mange, og svarene … ja, dem kan vi hjælpe dig med. 

 

Kontakt os

Kilder:

  • Dansk Industri, Nyheder fra miljø og klima, 2022 

https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-mener/miljoenergi/nyheder-fra-miljo-og-klima/2022/10/FAQ_EPR/

  • Plastikviden, Udvidet producentansvar

https://plastikviden.dk/guides-til-virksomheder-og-offentlig/regler-og-retningslinjer/udvidet-producentansvar/

  • Miljøministeriet, Aftale om udvidet producentansvar for emballage og engangsprodukter

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://mim.dk/media/231679/aftale-om-udvidet-producentansvar-for-emballage-og-engangsprodukter.pdf 

  • Dansk industri, Producentansvar for emballage på trapperne

https://www.danskindustri.dk/politik-og-analyser/di-mener/miljoenergi/nyheder-fra-miljo-og-klima/2021/12/producentansvar-for-emballage-pa-trapperne/

  • Producentansvar, Kollektive producentordninger

https://producentansvar.dk/produkter-og-ansvar/producentordninger/kollektive-producentordninger/

  • VANA, Økonomiske konsekvenser

https://www.vana.dk/pages/oekonomiske-konsekvenser

  • Landbrug & fødevarer, Tal og analyser, Fremtidens emballage skal være mere bæredygtig

https://lf.dk/tal-og-analyser/forbrugere-og-trends/indkoeb-af-mad-og-drikke/fremtidens-emballage-skal-vaere-mere-baeredygtig

  • Fødevarefokus, 90 procent af danskere er klar til at pante mademballager

www.fodevarefokus.dk/90-procent-af-danskere-er-klar-til-at-pante-mademballager/

  • Elretur, Hvordan kan vi forberede os

https://elretur.dk/emballage/hvordan-kan-vi-forberede-os/

  • Dansk industri, DEP

https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/dep/Andre spændende artikler og guides