trends, customer-survey, packaging-2, Consumer experience, Inspiration, Nyheder og Events, Emballage

Hvor meget går kunderne rent faktisk op i miljøet og har det indflydelse på deres købsadfærd?

04 maj 2021 — Miljøvenlig emballage, Miljøundersøgelse, Kundeundersøgelse, Grøn emballage
Udskriv
Miljøundersøgelse

Det stigende pres på miljøet har medført et skifte i forbrugernes købsadfærd fra produktbaseret til miljøfokuseret - og det er positivt. For hvis målet om en grønnere fremtid skal nås, skal miljøet i fokus.

Det stigende pres på miljøet har medført et skifte i forbrugernes købsadfærd fra produktbaseret til miljøfokuseret - og det er positivt. For hvis målet om en grønnere fremtid skal nås, skal miljøet i fokus.

Købsadfærden hos personer og virksomheder verden over er afgørende, hvis miljøproblemerne skal forbedres. Det hele starter med forbrugernes engagement. For at nå i mål skal der implementeres en miljøvenlig tilgang i alt fra indkøb af råvarer til fremstilling, emballering, distribution og affaldshåndtering. 

Kunderne omfavner miljøvenlige politikker 

I partnerskab med IFOP har vi undersøgt kundernes engagement i miljøspørgsmål og set nærmere på, hvordan det påvirker deres købsadfærd. Undersøgelsen blev foretaget blandt vores kunder i Frankrig, Danmark, Tyskland, Polen, Holland og Storbritannien og gav opmuntrende resultater. Ud af de 602 respondenter har 62% allerede en CSR politik, eller er i gang med at udvikle en. 

Virksomhedernes forretningsområder omfattede detail- og engroshandel, mad- og drikkevareproduktion, maskiner og udstyr, elektronik, E-business og transport.

 

survey-Image_Part1_600_dk_590x300.jpg

 

48% af de adspurgte tilbyder allerede miljøoplysninger omkring deres produkter og tjenester online. Samtidig ser 51% af dem sig selv om gennemsnitlige, når det kommer til fremskridt i håndteringen af miljøudfordringer, mens 39% betragter sig selv som hurtige. Dette tal er højere for virksomheder med en CSR politik. Kun 10% af de adspurgte opfatter deres fremskridt som langsomme. 

Kigger man på Covid-pandemiens indflydelse på virksomhedernes miljøplaner, ses der en lille forskel blandt de adspurgte lande. Mens 19% udtaler, at det har bremset deres bestræbelser på at takle miljøspørgsmålene, vurderer 71%, at det ikke har haft nogen indflydelse på deres planer. Kun 10% af virksomhederne udtaler, at det har fremskyndet deres miljøplaner efter pandemiens begyndelse.

Miljøfokuserede tendenser

Ser man på købskriterier, og hvordan de påvirker beslutningsprocessen er pris fortsat det vigtigste parameter. Næsten halvdelen af virksomhederne (41%) udtaler, at konkurrencedygtige priser er det vigtigste købskriterie. Et mere bemærkelsesværdigt fund er dog at emballageprodukters miljøpåvirkning vurderes som det andet vigtigste kriterie og dog tæt efterfulgt af produktets funktionalitet, som det tredje vigtigste. De to kriterier rangerer sammen med konkurrencedygtig pris som de vigtigste blandt alle kriterier, og overgår hermed faktorer som produktsortimentets bredde (21%) og leverandørens omdømme (18%).

Selvom prisen stadigvæk er et vigtigt parameter for indkøbschefer, udtaler næsten to tredjedele af de adspurgte virksomheder, at de er åbne over for ideen om at betale mere for emballage med mindre miljøpåvirkning. survey-Image_Part2_600_dk_590x300.jpg

 

Kigger man på købskriterier, tager Antalis' kunder allerede en række miljøspørgsmål i betragtning.  I gennemsnit inkluderer de mere end 5 miljøkriterier i beslutningsprocessen. De mest anvendte er affaldsreduktion (63%), produktets genanvendelighed (60%) og brug af genanvendte materialer (54%). Anvendelse af fornybare materialer (49%) og reduktion i brugen af ikke-fornybare materialer (44%) som plastik scorer også højt.

Derudover tillægger respondenterne emballagens oprindelse stor værdi. 52% betragter oprindelsen som vigtigt eller meget vigtigt i dag, mens 68% forventer, at det bliver vigtigere i fremtiden. Virksomheder med en CSR politik har større fokus på området end dem uden.

Hvad har vi lært?

Emballageforbrugerne i Frankrig, Danmark, Tyskland, Polen, Holland og Storbritannien tager miljøproblemerne alvorligt. Dette fremgår tydeligt af antallet af virksomheder, der har eller er i gang med at udvikle en CSR politik, og udfra det antal, der regelmæssigt anvender miljøkriterier i beslutningsprocessen. 

De tillægger miljøvenligheden stor værdi, men betragter stadig pris som det vigtigste købskriterie. 

VIRGINIE-MALLET_590x300px-1.jpg

Virginie Mallet, Marketing Direktør for Packaging, Antalis:

Undersøgelsen viser, at mange virksomheder allerede er engagerede i miljøspørgsmål og vil blive ved med at takle dem efter bedste formåen - og det er en god ting.  Vi ønsker at hjælpe vores kunder med at mindske deres CO2-aftryk. Vores mål er at tilbyde mere miljøvenlige alternativer inden for hele sortimentet. Vores leverandører er nøje udvalgte gennem vores Antrak-platform (leverandørvurderingssystem), der sikrer dig en både ansvarlig og 100% sporbar forsyningskæde"