print, Inspiration, creative-power

Antalis X The Brand Identity - Anatomien af kreativitet (2. del) | Stiller gode ideer krav?

23 sep. 2021 —
Udskriv
Banner-BrandID-v2mini.jpg

Hvilke krav er der for at være kreativt tænkende? Er der noget, der er nødvendigt, og hvad er skadeligt? Vi har talt med en lang række indsigtsfulde personer for at få deres perspektiv på, hvad der er nødvendigt for at føre gode ideer ud i livet – hvad enten man blot har en mere overfladisk opfattelse af at være omgivet af inspirerende designobjekter, eller om de værktøjer, man har til rådighed, spiller en mere afgørende rolle end forventet.

Hvilke krav er der for at være kreativt tænkende? Er der noget, der er nødvendigt, og hvad er skadeligt? Vi har talt med en lang række indsigtsfulde personer for at få deres perspektiv på, hvad der er nødvendigt for at føre gode ideer ud i livet – hvad enten man blot har en mere overfladisk opfattelse af at være omgivet af inspirerende designobjekter, eller om de værktøjer, man har til rådighed, spiller en mere afgørende rolle end forventet.

Som en tommelfingerregel lader det til at kreative mennesker arbejder bedre sammen med andre, hvor man har gavn af det sammenhold og den støtte, adspredelse, motivation det giver at være del af et fællesskab. I det New York-baserede designbureau Porto Rocha, som ledes af partnerne Leo Porto og Felipe Rocha, er alt det arbejde, de producerer således i sidste ende et resultat af en samarbejdsproces. De fortæller os at "vi tror på en åben og kritisk dialog mellem os og vores team" for på den måde "at få forskellige perspektiver på tingene og få vilde og modsatrettede ideer, som giver os andre løsninger end forventet, hurtigere."

Ikke overraskende er situationen den samme på den anden side af Atlanten hos klimaklubben Adapt i London, som i lighed med Porto Rocha ledes af partnerne Richard Ashton og Josie Tucker. "Hos Adapt arbejder vi næsten altid sammen," fortæller de, "hvis vi laver noget hver for sig, bruger vi hinanden til hele tiden at få feedback".  Fordelen ved dette arbejdsfællesskab er, at de nemt og bekvemt kan arbejde sammen og hjælpe hinanden, hvilket gør processerne hurtigere.

Et andet par med stor succes inden for design er Naomi Kolsteren og Vincent Vrints, som driver designbureauet Vrints-Kolsteren i Antwerpen. De forklarer, at til trods for at de altid arbejder sammen, "er det ikke sådan, at vi hele tiden arbejder samtidig på det enkelte projekt," fortæller Kolsteren, "men vi skifter meget og er afhængige af hinandens feedback." Efter at have måtte klare sig uden en praktikant i det meste af 2020 på grund af COVID-19, bemærker Kolsteren, at de savner at have en praktikant med i processen, da dette altid giver et nyt perspektiv. "Det er interessant med et frisk pust på kontoret en gang imellem... det giver os ny indsigt," forklarer de.

"Det er interessant med et frisk pust på
kontoret en gang imellem... det giver os
ny indsigt."

"Samarbejde handler ikke blot om bedre ideer og resultater men også om den fantastiske støtte, man får, og også om, hvor hurtigt man kan få løst problemerne," fortæller Rachel Long-Smith fra Narrate og forklarer, at der altid er nogen til at hjælpe, hvis man føler, at man sidder fast. "Selv om man ikke er enig i deres løsning," tilføjer hun, "kan bare det at tale om problemet gøre det nemmere at se tingene mere klart og være en hjælp til at nå frem til sin egen konklusion." I den forstand er samarbejde problemløsende og bidrager til gode ideer. "Ved at præsentere dit koncept for andre," forklarer Marion Bisserier fra designbureauet Two Times Elliott i London, "uanset om det er mundtligt eller skriftligt, kommer det samtidig til at stå sin prøve."  Bisserier anfører desuden, at gode ideer kan blive klarere og mere nuancerede, når man samarbejder.


Det at stille spørgsmål til noget er en sund øvelse inden for design – hvor ideer går "fra gode til fantastiske" – men det personlige element i det er afgjort blevet mere udfordrende på grund af COVID-19, hvor kreativt arbejde har skulle udføres med afstand.

 

TBIxAntalis1.jpgVrints-Kolsterens visuelle identitet for Antwerp Art Weekend

"Det tager tid at vænne sig til at ringe til nogen, i stedet for at spørge om deres mening ansigt til ansigt," bemærker Bisserier, "men det er afgjort det værd og gør en forskel for projekterne på længere sigt."

Det særlige i den kreative industri og i selve det at drive en designvirksomhed er fællesskabsfølelsen. Teknisk set kan en designproces foregå helt isolation – hvilket har været tilfældet for mange i 2020 – hvor
der kun har været input fra en enkelt person, men det smukke findes i fællesskabet med andre. Det er helt dybt nede i vores instinkter, at vi finder kreativiteten og fællesskabet, som i høj grad er med til at styrke alle

 

TBIxAntalis5.jpgNever Nows logotype for boligindretningsbutikken Pan After

Når det er sagt, så er det at arbejde sammen med andre dog ikke altid lig med 'gode ideer'. "Jeg arbejdede alene i næsten 15 år," fortæller Tristan Ceddia, før han fik selskab af sin kreative ven Rick Milovanovic.
Grundlæggeren af designfirmaet Never Now i Melbourne fortæller: "Jeg havde aldrig arbejdet på et andet bureau eller samarbejdet med andre grafiske designere før," hvilket forklarer "at det tog lang tid for mig at finde én, jeg havde det god med at arbejde sammen med." I stedet for trækker Ceddia mere på inspiration udefra baseret på "de løsere og mere obskure beslutninger jeg ser blive taget ude omkring i verdenen." Selv om han også selv omgiver sig med smukke ting på kontoret, fortæller han: " Jeg er interesseret i det, der sker uden for designbevidstheden, i naturen," som tilsyneladende sker "af nødvendighed."

Vrints-Kolsteren bemærker, at man ved at kigge på kulturgenstande fra hele verden uundgåeligt vil få gode ideer, som spirer frem af "smukke ting". De pågældende genstande behøver dog ikke at være "specielle" – snarere tværtimod. "De kan være helt normale eller almindelige," fortæller Kolsteren. "I løbet af årene har vi samlet en masse ting, som vi synes er interessante," og påpeger dermed, at deres samling ikke er en udstilling af en kendt designers arbejde, men i stedet en påskønnelse af det diskrete og uanselige. Interessant nok er mange af de ting, de har samlet, et resultat af et samarbejde, ofte med kunstnere, og hvor de har beholdt nogle af de færdige resultater. "Disse kunstnere er for det meste venner i starten af deres karriere," fortæller Kolsteren. "Deres kunst er blevet en vigtig del af vores liv og vokser på en måde sammen med os."

 

TBIxAntalis6.jpgAdapt er en klimaklub og kreativ organisation i London

Det virker karakteristisk for designere ikke blot at være samlere men kuratorer, som ofte har en mere 'slow-fashion'-tilgang ved at samle genstande som har en historie eller er sjældne. Måske handler det i virkeligheden om kravet om fornuft, som ligger dybt begravet i ens underbevidsthed fra designuddannelsen, måske handler det om følelsen af ejerskab over noget, eller måske handler det om videreudvikling, koncept og fornuft, som flyder fra ens designfirma og ud i den virkelige verden. Når det er sagt, så er der helt sikkert også kontraster og ekstremer.

"Det er vigtigere for kreativiteten
at være opmærksom på dårligt design
end at omgive sig med godt design"

I modsætning til selvudråbte "samlere" som Adapt, fortæller Long-Smith, at "selv om jeg elsker at omgive mig med ting, som jeg vil karakterisere som godt design, føler jeg egentlig ikke, at disse ting gør mig mere kreativ." Inspirationen findes mere på samme måde som Ceddia. "Jeg tror på, at kreativitet kommer fra dybere inspiration, som for mig kommer fra at tage alt omkring mig ind," siger hun og inddrager sine egne erfaringer og tidligere forskning. Med det i tankerne er dårligt design og dårlige ideer også vigtigt. "Jeg tror på, at det at være opmærksom på dårligt design er mere vigtigt for kreativiteten end at omgive sig med godt design," fortæller Long-Smith og tilføjer "ud fra min egen erfaring inspirerer min frustration over dårligt design mig til at være mere kreativ og til at forbedre det."

 

 

TBIxAntalis3.jpgNarrates trykte publikation for Breaking the Mould

Det kan være det underliggende problem i det kreative samfund generelt. Frygten for at begå fejl og forsøg på at undgå fejl. De sociale mediers anonymitet og hastighed og vigtigheden i designindustrien af at bidrage til de sociale medier giver uden tvivl de perfekte betingelser for negativ kritik frem for konstruktiv kritik. Som Long-Smith siger, er det gennem fejl og det, man lærer af dem, at man ikke alene bliver bedre men også kan flytte grænserne for moderne design ved simpelthen at spørge 'hvorfor?' På samme måde henleder Bisserier opmærksomheden på den latente bekymring omkring forventninger inden for design, hvor man nemt kan blive frustreret over ikke at kunne få en ide og heller ikke kunne finde den gyldne løsning med det samme. "Traditionelt set har vores succes som designere kunne – og kan stadig – måles på vores resultater," fortæller Bisserier og fortsætter "et konkret mål som er endnu mere tydeligt i dag på grund af de sociale mediers stigende betydning i designindustrien."


Porto Rocha sætter spørgsmålstegn ved hvor meget gavn, vi i virkeligheden har af al den teknologi, vi har til rådighed. "Som de fleste grafiske designere er vores arbejde næsten udelukkende digitalt," fortæller de og forklarer, at teknologi selvfølgelig er en helt grundlæggende del af deres hverdag. "Teknologi hjælper os med at organisere, effektivisere, undersøge og udføre vores ideer," tilføjer de, hvilket gør arbejdet "hurtigere, mere præcist, mere sammenhængende og mere effektivt." Ikke desto mindre stiller de samtidig spørgsmålet: "gør det os mere kreative?" Selv om det er svært at måle, fortæller Porto Rocha at "på den ene side giver de nye værktøjer og teknologier os mulighed for at skabe noget, som ikke tidligere var muligt," men på den anden side er et værktøj jo også bare et værktøj. "Det er op til os at være kreative med værktøjet," fortæller de og tilføjer "interessant nok er kreativitet et af de specielle træk, som kun vi mennesker har," og som er det, der adskiller menneskelig intelligens fra kunstig intelligens. Alle værktøjer, der virker som en forlænget arm eller som udvidet hukommelse og bidrager til produktiviteten er af værdi for en designer," sammenfatter Ceddia, hvilket underbygger hans tilgang til brug af teknologi inden for kreativitet.

"Brug af digitalt software for tidligt
i processen kan efter min mening
nogle gange distrahere mine tanker."

For nogen kan de begrænsninger, der er i en blyant og et stykke papir, og samspillet mellem det og digitale værktøjer danne grobund for gode ideer. "Vi forsøger at ramme en balance, og udfører altid arbejde, der ikke kræver teknologi – også selv om det blot er vores egen fornøjelses skyld," fortæller Adapt.  På samme måde siger Long-Smith, at "nogle af mine yndlingsprojekter er, når man starter med blyant og papir og derefter løbende skifter mellem digitalt og analogt," og hun sætter stor pris på det velfungerende, modsatrettede forhold, der findes i det eksperimentelle og de ukendte resultater af at arbejde på denne måde.  Det kan hævdes, at resultatet af disse begrænsninger kan bidrage mere til gode ideer end det ubegrænsede indhold, som kan virke skræmmende.

"Brug af digitalt software for tidligt i processen kan efter min mening nogle gange distrahere mine tanker væk fra ideskabelse," fortæller Bisserier, som mener, at hun på den måde nemt kommer til at fokusere på at skabe noget perfekt. "Som måske nok ser fedt ud," tilføjer hun, "men det er ikke nødvendigvis prioriteten på så tidligt et tidspunkt." Normalt forsøger hun at samle sine første 'gode ideer', inden hun overfører dem til skærmen for videreudvikling. Bisserier siger samtidig, at "jeg er dog helt med på, at de forskellige muligheder, man har med digitalt værktøj, også kan få en ide til at blive til flere," hvilket er et synspunkt, hun deler med Long-Smith. "Blyant og papir er ikke nok for mig," fortæller hun, selvom det spiller en vigtig rolle i hendes proces, som omfatter en del griflen, skriveri og notater. 

Er der i en verden med uendeligt indhold og informationsteknologi for mange referencer og for vide ramme at designe i? Med det konstante bombardement af indhold, er det vel ikke overraskende, at vi løber tør for ideer?
At der bliver længere i mellem 'gode ideer' end de 'dårlige ideer'? For mange er den kreative proces i sig selv problemløsende, hvor der opstår 'gode ideer' som resultat af løsninger på udfordringer. Hvis tiden tillader det, er det en god ide at komme helt væk fra problemet, da "vores underbevidsthed derved ofte løser tingene på en måde, som ofte overrasker os," fortæller Adapt.

 

TBIxAntalis2.jpgTwo Times Elliots West End-inspirerede emballage til unisex-deodoranten AKT

På samme måde hænger begrebet kreativ blokering uløseligt sammen med designområdet, hvilket er kontraproduktivt for ideskabelse. Hvis vi vender tilbage til Adapt, så fortæller de: "vi oplever altid, at når vi er lige ved at opgive en ide, fordi vi simpelthen ikke kan få den til at fungere, så er det lige præcis det tidspunkt, hvor vi skal fortsætte." Det viser en vedholdenhed, og resultatet er som regel, at der skabes nye ideer. "Vi opgiver aldrig en ide," tilføjer de, selv om det – til trods for pauser – "nogle gange kræver mere arbejde end vi oprindeligt troede."

Denne opfattelse deles generelt, hvilket tyder på, at en vis vedholdenhed i de kreative processer er afgørende for at skabe gode ideer. "Jeg gør en bevidst indsats for at ændre mit perspektiv og se i en anden retning," når jeg oplever en kreativ blokering, forklarer Ceddia. "Det gælder jo i virkeligheden mange ting i livet – hvis du ikke synes om det, du ser," tilføjer han, "så kig dig omkring og se, hvad der ellers sker."

Tilsvarende fortæller Kolsteren om vigtigheden af at bryde sin egen rutine med argumentet om, at "hvis du altid er i din grafiske designverden, så er det næsten som at være i en tunnel," forklarer hun. "Prøv at se tingene på en ny måde ved at gøre noget helt andet," tilføjer Kolsteren i lighed med det, Long-Smith omtaler som at "sove på det". Ifølge Long-Smith er "det der virker bedst for mig at tage en pause og så vende tilbage til det om morgenen."

I modsætning til Adapt, som arbejder sig igennem problemet, finder Rocha det nyttigt at udsætte tingene lidt. Rocha fortæller "hvis jeg befinder mig midt i en kreativ blokering, hjælper det mig at tage en pause fra arbejdet (også selv om det bare er 15 minutter) og få noget luft, gå udenfor eller gå, løbe eller cykle en tur." Ifølge Rocha klarer det tankerne, så man ser de samme udfordringer som før men "i et andet perspektiv."

 

TBIxAntalis4.jpgPorto Rochas nytænkning af Brasiliens Museu Nacional

Løsningen på kreative problemer kan ofte komme helt naturligt, som tilfældet er for Kolsteren. "Det vokser samtidigt," forklarer hun og fortæller at det ofte starter med æstetisk visualisering via typografisk eksperimenteren. Lige så ivrigt, men mindre umiddelbart visuelt, begynder Long-Smith sine undersøgelser og læser og skriver om, hvad der synes at være problemet. "Jeg er nødt til virkelig at forstå problemet og tænke strategisk i forhold til løsningerne, før jeg laver visuelt arbejde," forklarer hun, "fordi det giver mig et grundlag, som jeg altid kan vende tilbage til for at sikre, at jeg altid når frem til et godt og egnet svar på problemet."

For andre findes løsningen på kreative problemer igen i samarbejde.  "Det er meget sværere for mig at løse et problem eller overhovedet at finde ud af, præcis hvad problemet er, når alting foregår inde i mit hoved i stedet for foran mig," fortæller Bisserier, der som regel vælger at tale med andre og fortsætte med at arbejde på at løse problemet. Med samarbejdet i centrum hos Two Times Elliot, forklarer Bisserier, at det er noget meget værdifuldt. "Vi har virkelig den tankegang, at projekterne tilhører os alle i fællesskab, i stedet for at tilskrive dem til en enkelt designer," fortæller hun. "Jeg tror, at følelsen af co-kreativitiet hjælper med at fjerne presset og får mig til at slå en løsning ud af hovedet," siger hun og tilføjer "også selv om det ikke er den rigtige." I den forstand omfatter løsningen på problemet, at problemet dissekeres og, som Bisserier så fint beskriver "for mig er det altid bedste metode, at man sammen lægger tingene ud i det åbne, også selv om det har tre øjne og et ben til at starte med."

Hele diskussionen sammenfattes af Porto Rocha, som forklarer at "næsten alle kreative problemer kan løses på forskellige måder," og de tror ikke på en enkelt "perfekt, definitiv løsning." Tilsvarende bemærker de, at "det er derfor, vi synes, at det er en rigtig god ide at præsentere to eller tre forskellige designretninger med forskellige tilgange," og forklarer at diskussionen på den måde kan drejes væk fra smag og hen imod en løsning.

Når man tænker på året 2020, sammenfatter Kolsteren kortfattet at "det bestemt ikke er det nemmeste at være kreativ lige nu," og tilføjer "der sker en masse, og det gør det ikke nemmere." Mange kreative, herunder Vrinst-Kolsteren, finder stor inspiration på rejser, men COVID-19-pandemien har ikke alene gjort det svært at tjene sit levebrød, men har også besværliggjort socialt samvær og oplevelser, hvilket er noget af det der bidrager til etablering, udvikling og vækst i kreative virksomheder. "Det fik os til at se tingene på nye måder og gav os ny indsigt," fortæller Kolsteren. "Andre kulturer har en helt anden tilgang til typografi og farver," og når man så pludselig står i en anden kontekst, så er det at man begynder at lægge mærke til detaljerne i hverdagen, som man enten ikke har tænkt nærmere før over eller set på med friske øjne. Indtil tingene på et tidspunkt bliver normale igen, er det den virkelighed, som design befinder sig i, og det vil helt sikkert medvirke til yderligere problemer og kreative blokeringer.

 

Folk er dog generelt ikke sådan at slå ud, og de er opfindsomme. Begrænsning er ofte den væsentligste ingrediens i forhold til fremskridt, og med de restriktioner og den forsigtighed vi står over for i øjeblikket – hvad enten det er socialt eller kreativt – vil det resulterende arbejde blot skubbe til designområdet på forfriskende og uventede måder.

 

 

Find flere artikler og tanker om kreativitet her:

linkedin.com/company/antalis-creative-power

instagram.com/antaliscreativepower