Klimakompenser dine indkøb

Antalis giver dig mulighed for at klimakompensere papirindkøbet til dine tryksager. Kompensationen udregnes fra det totale kuldioxidudledning fra produktion og transport. Den afgift du betaler, giver dig ret til at mærke tryksagen med vores klimasymbol som viser, at du bidrager til at modvirke drivhuseffekten på vores planet.

Klimatkompensation-DK.jpg (Klimatkompensation-SE)

Klimakompensation - sådan fungerer det 

Sådan udregner vi CO2 udledningen af dit papir
Vi udregner udledningen af fossilt CO2 fra produktion af cellulose og papir for det aktuelle produkt, lægger udledningen fra producentens indkøbte el samt udledningen fra transport til vores lager til.

Så stor er afgiften
Afhængigt af mængden og papirkvalitet udregner vi en afgift for klimakompensation. Minimumafgiften er 100 kr. og rækker til at klimakompensere en standardtryksag. Afgiften går til Plan Vivos skovprojekter i Mozambique og Malawi, samt de bønder der bor i områderne. Plan Vivo er et certificeringssystem, der bygger på en plantningsmetode, som både garanterer en bestemt kulstofbinding, som modsvarer CO2 udledningen fra papiret.

Sådan få du et klimasymbol til din tryksag
Når du vælger, at klimakompensere dit papir, får du et klimasymbol, som du kan sætte på din tryksag. Du kan ringe til vores kundeserviceteam og få mere information omkring klimasymbolet. Bemærk, at symbolet kun kan bruges på Antalis papirkvaliteter og den enkelte tryksag, der er klimakompenseret.

Plan-Vivo x 3.png

 

Dit bidrag plantes i Mozambique og i Malawi!

Skoven spiller en vigtig rolle for klimaet, idet den optager en stor del af al den kuldioxid, der udledes i atmosfæren. Drivhuseffekten er et globalt problem og en af årsagerne er den hugst, der foregår i store dele af den tredje verden. Det er baggrunden for, at vi har valgt at støtte et hjælpeprojekt i et af verdens fattigste lande. Afgiften går til Plan Vivos projekt i Mozambique og Malawi og de bønder der bor i områderne. Plan Vivo arbejder i flere udviklingslande med et fremgangsrigt system for hjælp til selvhjælp.

Plan Vivo er et certificeringssystem der bygger på en plantningsmetode som både garanterer en bestemt kulstofbinding samtidig med at den sikrer en social og miljømæssigt bæredygtig udvikling for småbønder og naturområder. Certificeringen udføres af et uafhængigt kontrolinstitut og med regelmæssig revision. Plantningen involverer aktivt småbønder, som får erstatning for dette arbejde og derved forbedres også deres egen økonomi. Det er vigtigt for familiens forsørgelse, at bønderne også kan få adgang til brænde, træ, foder til dyrene og frugter til føde og salg. De træer som bønderne tager eller som dør, indgår ikke i beregningen af kulstofbindingen.

Formålet er, at udvikle en bæredygtig livsstil, forhøje levestandarden og sikre den biologiske mangfoldighed lokalt- samt at øge optagelsen af kuldioxid globalt. Hvert projekt varer omkring 15 år, hvorefter bønderne fortsætter på egen hånden, efter at have modtaget information og hjælp til selv at kunne se fordelene ved projektet. Projektet i Mozambique vil blive overdraget til bønderne inden for få år, og selvom Antalis fortsat støtter projektet, er der for nyligt startet endnu et i Malawi.  

Få mere information om Plan Vivo her eller se filmen om projektet: