Antalis CSR strategi: Vi driver forretning på en ansvarlig måde

antalis csr strategi

Vores CSR strategi er baseret på 4 søjler: Governance, Naturressourcer, Produktsortiment og Menneskellige resources.

Hvert initiativ er understøttet af en solid handlingsplan, der forpligter og sikrer indsatsen på alle områder. En fælles strategi, baseret på ISO 26000, der garanterer Antalis-indsatser inden for en defineret ramme og i nøje overensstemmelse med internationale standarder.

 

Vi ser CSR som en mulighed.
Det fremmer innovation, imødekommer vores interessenters forventninger og sikrer en stærk platform for udvikling af relevante løsninger

Hervé Poncin, CEO

img-CSR-2.jpg

Governance

1. CSR politik, rapportering og netværk af CSR ansvarlige

 • Antalis Vision
  Udvikle en CSR-strategi baseret på kvantitative mål. Identificere klare handlingsplaner understøttet af standardiserede rapporteringsprocedurer og valideret af uafhængige tredjepartsorganisationer. Opbygge og træne et netværk af CSR-ansvarlige i alle enheder og til alle definerede initiativer.
 • Strategiske mål

Identificering og rapportering af kvantitative mål, valideret af uafhængige tredjepartsorganisationer. Opbygge og træne et netværk af CSR-ansvarlige.

2. Forretningsetik

 • Antalis Vision
  Garantere at koncernens aktiviteter, lokalt som globalt, styres i overensstemmelse med vores interne adfærdskodeks samt lokale og internationale regler med særlig vægt på konkurrencelovgivningen.
 • Strategiske mål

Uddanne 100% af de medarbejdere, der er direkte berørt af etiske spørgsmål, især med hensyn til konkurrenceregler.

img-CSR-3.jpg

Naturressourcer

1. Sporbarhed og ansvarlig styring af forsyningskæden

 • Antalis Vision

Styrke produktets sporbarhed og reducere risikable forsyningskilder. At øge andelen af ansvarlig leverandører samt løsninger der indgår i den cirkulære økonomi.

 • Strategiske mål

85% af vores indkøb skal indgå i en sporpar forsyningskæde.

2. Energi

 • Antalis Vision
  At mindske miljøpåvirkningen forbundet med energiforbrug og reducere CO2-aftrykket udledt ved transport
 • Strategiske mål

Sikre iso 50001 certificering af alle vores hovedlagre. Kontrollere 90% af transportens CO2-aftryk via Antrak®.

img-CSR-4.jpg

Menneskelige ressourcer

1. Sundhed og sikkerhed

 • Antalis Vision

Udvikle en stærk intern kultur, hvor både sundhed og sikkerhed afspejler sig i måden vi agerer på. Målet er at skabe et sikkert og trygt arbejdsmiljø, øge trivslen på jobbet og inspirere medarbejderne til at gøre deres bedste. Sigte efter "nul ulykker" og "nul arbejdsrelaterede sygdomme" i alle vores aktiviteter.

 • Strategiske mål

Mindske ulykkesfrekvensen.

2. Uddannelse og læring

 • Antalis Vision

Ruste vores medarbejdere til fremtiden via  udviklings- og uddannelsesinitiativer samt skabe nye job gennem lærlingeuddannelse.

 • Strategiske mål

80% af de ansatte trænes årligt.
14 timers træning pr. ansat pr. år.

img-CSR-5.jpg

Produkt tilbud

1. Miljøansvar

 • Antalis Vision

Udvikle efterspørgslen af miljøvenlige produkter og tilbyde nytænkende løsninger der tilgodeser miljøet. Styrke og udvikle vores sortiment af genbrugsprodukter, der fremmer den cirkulære økonomi.

 • Strategiske mål

Definere og udvikle vores sortiment af ansvarlige løsninger inden for emballage og visuel kommunikation.