Antrak®, din garanti for ansvarlighed

Bæredygtighed er ikke bare et ord for os – det er en integreret del af vores forretning. Vi tager ansvar for hele værdikæden, så du trygt kan koncentrere dig om dét, der betyder noget – at drive din forretning. Vi ved, hvad det betyder for din virksomheds omdømme at kunne dokumentere en bæredygtig og ansvarlig tilgang. Derfor arbejder vi hele tiden på at forbedre og optimere vores processer og sikre dokumentation.

img-antrak-logo.jpg

 

Næsten 300 leverandørers CSR information - samlet et sted

Antrak gør det muligt at følge produktet gennem hele forsyningskæden. Via værktøjet kan vi indsamle, centralisere og analysere data – heriblandt overholdelse af standarder, sporbarhed og opfyldelse af koncernens CSR-forpligtelser.

Antrak ®: Sporbarhed gennem hele forsyningskæden

En veldokumenteret proces er et krav for vores leverandører. På den måde sikrer vi ordentlige arbejdsforhold, miljøfokus og transparens gennem hele processen. Ved at indsamle, centralisere og vurdere omfattende data i forsyningskæden er vi i stand til at give vores kunder robuste CSR-oplysninger og sikre gennemsigtige leverandørrelationer. Samtidig gør platformen det muligt at samle information, der ellers var spredt over hele organisationen. Antalis er den eneste papirleverandør, der har implementeret en så komplet dataindsamlings- og sporingsplatform for sociale og miljødata.

De indsamlede oplysninger verificeres og potentielle leverandørrisici identificeres (fra træarter anvendt i produktet til oprindelsesland). Et internt udvalg har derefter ansvaret for at træffe en beslutning, der mindsker den identificerede risiko.

Antrak® i detaljer

Ud over kontakt og generelle forretningsmæssige oplysninger har vi bedt leverandørerne om at svare på:

  • Global CSR information
    CSR rapporter, kollektive overenskomster, implementering af miljøstandarder, forretningsetiske foranstaltninger, arbejdssikkerhed, ligestilling, arbejdsvilkår samt respekt for menneskerettigheder
  • Overholdelse af standarder
    Overholder EU Timber forordningen (træarter anvendt i papirfremstilling og oprindelsesland), EU REACH direktivet, FSC® og PEFC standarder, fødevarekontakt, affaldsregulering og direktiver samt miljøvaredeklarationer - f.eks. hvilken procentdel genanvendte fibre der anvendes. Certificeringer skal dokumenteres.
  • Produktionsdata
    ISO certifceringer, udløbsdato på tilladelser, arbejdsulykker og så videre.