Consumer experience, trends, insights-blogs, Emballage

Omkostningstunge produktreturneringer? Sådan tæmmer du dem

04 okt. 2023 — Kundeoplevelse; E-handel; Produktreturneringer
Udskriv
Banner_1096x519.jpg

Produktreturneringer er en stor del af e-handlen hvilket ses på antallet af returneringer som er ca. tre gange højere blandt online kunder sammenlignet med kunder der køber i fysiske butikker. Det kan være en omkostningsfuld affære at skulle håndtere, men der er heldigvis tiltag der kan tæmme dem.

Produktreturneringer er en stor del af e-handlen hvilket ses på antallet af returneringer som er ca. tre gange højere blandt online kunder sammenlignet med kunder der køber i fysiske butikker. Det kan være en omkostningsfuld affære at skulle håndtere, men der er heldigvis tiltag der kan tæmme dem.

Returens omkostninger

Store e-handelsaktører tilbyder ofte gratis returnering, og efterhånden forventer kunder det samme fra andre virksomheder. Men omkostningerne ved produktreturneringer er enorme, og det er virksomhederne selv, der står tilbage med regningen. Den ekstra emballage, returfragten og de store mængder kasserede produkter, der følger med returneringer, kan langsomt spise af netbutikkernes fortjeneste. Samtidig betaler miljøet også sin pris for de mange produktreturneringer. 

Men det behøver ikke at være sådan. En fleksibel og kundevenlig returpolitik behøver ikke nødvendigvis at gå ud over profit. Virksomheder kan forbedre både kundeoplevelsen og reducere de økonomiske omkostninger. For at tøjle "returneringsbæstet" er der grundlæggende to tilgange: (1) at reducere antallet af produktreturneringer og (2) at optimere returprocessen for større effektivitet.

 

Seamless experience

 

Informér dine kunder - det kan betale sig

En af de største årsager til produktreturneringer er, at varen på den ene eller anden måde ikke lever op til kundens forventninger. En løsning, der kan mindske dette problem, er at sørge for, at der er tilstrækkelige oplysninger om produktet. Dette indebærer detaljerede beskrivelser, en omfattende liste over produktspecifikationer og ikke mindst mange realistiske billeder. En værdifuld tilføjelse til produktbeskrivelsen er at opfordre kunderne til at give online feedback, så andre kunder kan bruge det som input i deres købsbeslutning. Dette er også information, som du selv kan drage nytte af for at forbedre din forretning.

En klar returpolitik er vigtig for bl.a. at undgå 'wardrobing', hvilket betyder, at en vare bliver købt for bare at bruge den en enkelt gang og derefter returnere den. Dette problem er faktisk ikke begrænset til modeindustrien alene. Det understreger netop vigtigheden af en returpolitik, der tydeligt angiver, at brugte varer ikke accepteres som returnerede, eller at hele beløbet ikke vil blive refunderet.

Optimering af returlogistikken

Der er flere tiltag, du kan implementere for at optimere returprocessen. Selvom optimering af denne proces naturligvis er endnu vigtigere for virksomheder, der håndterer mange produktreturneringer, er det en kritisk proces, uanset hvor mange returneringer du behandler.

Seamless experience

Sender du dine produkter i emballage, der er designet med henblik på returnering, såsom genlukkelige funktioner, sikrer du, at dine produkter vender tilbage i samme beskyttende emballage, som de blev leveret i til kunden. Ved at digitalisere returprocessen, inkludere returlabels i forsendelsen og implementere effektive lagerprocedurer, kan du komme tættere på målet om at reducere omkostningerne forbundet med returnerede varer. Det er også vigtigt at etablere et effektivt system til at vurdere tilstanden af de returnerede produkter, så du kan gøre dit bedste for at reparere dem.

Fremtiden for produktreturneringer i e-handel?

Hvordan ser fremtiden for e-handel ud? Selvom den sandsynligvis ikke vil være helt fri for produktreturneringer, bør virksomheder undersøge denne del af e-handel nøje. Det kan antages, at virksomheder, der aktivt engagerer sig i dialog med deres kunder for at hjælpe dem med at vælge de rette produkter, sandsynligvis vil opleve færre returneringer. For dem, der implementerer en effektiv emballage- og logistikproces, er der forhåbentlig mulighed for at reducere omkostningerne forbundet med produktreturneringer.

Vores seneste artikler