Bemærk: Information i forhold til Coronavirus (COVID-19). Hold dig opdateret under "Nyheder".

Om Antalis koncernen

Environment_Our_Commitment_ContentPage_259x194.jpg

CSR  strategi - vores sociale ansvar

Som ledende international distributør af kommunikationsmaterialer, er vi hos Antalis af den overbevisning, at vores udvikling skal tage sit udspring i økonomiske, sociale og miljømæssigt bæredygtige forhold.
Antalis’ CSR strategi er helt i tråd med moderselskabet Sequanas globale strategi. Denne strategi har til formål at sikre, at hele koncernen tager ansvar for virksomhedens handlinger når det kommer til økonomiske, sociale, etiske og miljøforhold.

 

"Sequana har et mål om rentabel forretning på lang sigt med stærke etiske og ansvarlige værdier i relation til økonomi, mennesker, sociale og miljøspørgsmål. Vores ansvar er at sikre, at de grundlæggende værdier i koncernen er implementeret og forstærkes gennem vores daglige forretning ". Pascal Lebard, Sequana CEO

Med denne fælles politik, som dækker over fire søjler og otte initiativer ønsker Sequana at dække de vigtigste udfordringer i papirmasse- og papir industrien.

De fire søjler i vores CSR-strategi:
- Governance (CSR-politik og forretningsetik).
- Miljø (sporbarhed, energi- og vandforbrug)
- Mennesker (sikkerhed, færdigheder og mangfoldighed)
- Produkt sortiment med miljøvenlige produkter

For at styrke denne forpligtelse, har alle Antalis lande tilsluttet sig et "Charter om bæredygtighed".

  • Læs hele vores charter for bæredygtighed her

Governance Miljø Mennesker Produkter

CSR-politik og netværk

Koncernen ønsker at implementere en global CSR-politik, med et dedikeret netværk samt stærke og pålidelige rapporteringsprocesser. Dette vil sikre, at koncernen og alle dens filialer fokuserer på CSR  på en konsistent måde. Denne politik er ved at blive oversat til kvantificerede mål i alle de otte initiativer.

Sporbarhed

Koncernen ønsker at sikre, at 100% af de produkter, der produceres eller distribueres fuldt sporbare og lovlig.

Sikkerhed

Koncernen er ansvarlig for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Derfor, sigter koncernen efter at reducere antallet af ulykker som medfører uarbejdsdygtighed (Lost Time Accidents) på papirfabrikker og lagre med 30 %.

Produktsortiment

Koncernen skal kommunikere om miljøforhold og om produkternes miljøpåvirkning for at uddanne og informere forbrugerne. Det er koncernens ansvar at sikre at det miljøvenlige produktsortiment følges med pålidelig information om miljømærker og -påvirkning. 

Forretningsetik

Det er koncernens målsætning at implementere klare etiske politikker og regler for at kunne respektere lovkrav, når det kommer til konkurrence og korruptionsspørgsmål, og for at sikre, at alle medarbejdere er fuldt ud opmærksomme og uddannet i disse politikker.

Energi

Koncernen og dens datterselskaber søger at forbedre energieffektiviteten på koncernens papirfabrikker og lagre, samt udvikle alternative energikilder.

Færdigheder og mangfoldighed

Koncernen er i gang med at udvikle en politik for at kapitalisere på færdigheder og viden, samt forbedre mangfoldigheden i koncernen.