Bemærk: Webshoppen vil være nede fra fredag d. 24 september (aften) til mandag den 27 september (morgen). Det vil ikke være muligt at afgive ordrer online i denne periode.

Miljø

 

Tallink-154x214.png

 Interview med Luulea Lääne, Communication Director i Tallink Estland

Antalis: Luulea Lääne, kan du fortælle os lidt om din stilling i Tallink og dit engagement indenfor virksomhedens CSR strategi?

Luulea Lääne: Som Communication Director i koncernen er jeg ansvarlig for både intern- og ekstern kommunikation. Den eksterne kommunikation giver mig mulighed for at samarbejde med alle vores interessenter såsom kunder, men også vores aktionærer, forskellige interessegrupper, organisationer, den offentlige- og private sektor og medierne. 

AS Tallink er den førende leverandør af høj kvalitets mini-cruise og passagertransport i den nordlige Østersø-region, såvel som den førende udbyder af ro-ro-godstransport på udvalgte ruter.

Antalis: Din ambition er at blive pioner på det europæiske marked. Det er en af grundene til at I har en stærk CSR strategi, kan du fortælle lidt om den? 

Luulea Lääne: En stærk CSR-strategi er standard i Europa, ihvertfald i Nordeuropa. Man forventer at organisationer, både i den private og offentlige sektor, handler moralsk og etisk - uanset om det handler om mennesker, miljø eller samfundet i det hele taget. Disse områder er de tre vigtigste og hvor vores fokus ligger. Vi mener også, at vi må gøre det bedste vi kan for at være et godt eksempel for lignende virksomheder. Udover CSR relaterede aktiviteter og vores policy, er vores strategi at hver enhed har et ansvar for at gøre sit bedste når det gælder disse områder ved at inkludere dem i de daglige aktiviteter.    

Antalis: Hvorfor “We Engage”?

Luulea Lääne: For at sikre en virksomhed har en velfungerende CSR- profil er engagement en nødvendighed. At lytte, gøre en indsats og samarbejde er essentielt for at opnå et godt resultat.

Antalis: I valgte at trykke jeres CSR-rapport 2013 på et miljøvenligt papir; Cyclus. Hvilken betydning har papirvalget for jeres miljøstrategi?

Luulea Lääne: Vi værdsætter alle naturressourcer, inklusiv papir. Hvor og når det er muligt vælger vi at gå efter den meste miljøvenlige løsning. Vi arbejder efter "more is less" og da vi går ind for genbrugsmaterialer, var Cyclus Offset det naturlige valg. Ved hjælp af vores e-dokumentationssystem, intranet og effektive online-tjenester, minimerer vi risikoen for, at vi udskriver flere publikationer end vi har brug for

Antalis: Tror du det bidrager til virksomhedens troværdighed når det gælder miljø og socialt ansvar, at CSR rapporten er trykt på et miljøvenligt papir?

Luulea Lääne: Det var ikke et spørgsmål om at øge troværdigheden for vores CSR-aktiviteter. Det var og er en af de aktiviteter, især dem der omhandler anvendelsen af naturressourcer (vand, brændsel, papir etc.) som altid bør ses udfra et miljø perspektiv. CSR-strategien handler ikke om at man blot skal have en strategi, men at det er en integreret del af hele koncernen. Vi vil derfor ikke udelukke muligheden for at anvende mere genbrugspapir i fremtiden og vil også fortsætte med at indsamle papir til genbrug.


Download Tallinks CSR rapport “We engage” her.

paperman