Bemærk: Information i forhold til Coronavirus (COVID-19). Hold dig opdateret under "Nyheder".

Miljøordliste

Environment_forest_259x194.png

Kemiske  Betegnelser

COD: (Chemical Oxygen Demand) er en måling af den mængde ilt som forbuges ved fuldstændig kemisk oxidering af stoffer i bl.a. afløbsvand. Når organiske stoffer, såsom fiberartikler eller stivelse slipper ud i vand, nedbrydes det og forbruger en vis mængde ilt, hvilket kan føre til lavt iltindhold i vandet og derved indvirke negativt på vækst og dyreliv. 

AOX:  (Adsorbable Organic halogen Compounds) er en måling af den totale mængde klor, som er bundet til organiske forbindelser i afløbsvandet. Denne type forbindelser forekommer naturligt i naturen, men dannes også i forbindelse med blegning af kemisk papirmasse.  Emissionsniveau ved papirproduktion:<0,25 kg/ton.

P (Fosfor): Fosfor forekommer naturligt i træ, men tilsættes ofte i anlæg for biologisk rensning. Forhøjede nivauer af udslip i vand kan føre til eutrofiering og bidrage til formindsket iltindhold. Emissionsniveau ved papirproduktion: ca 0,05 kg/ton.

SO₂ (svovldioxid): Svovldioxid er en gas, der dannes ved forbrænding af svovlholdigt brændsel og som et biprodukt ved fremstilling af kemisk papirmasse. Når svovldioxid kommer i kontakt med fugtig luft, kan svovlsyre dannes. Dette bidrager til ”sur regn” og påvirker surhedsgraden i naturen. Emissionsniveau ved papirproduktion: ca 1,6 kg/ton.

NOx (kvælstofoxider): Kvælstofoxider er gasser der dannes af luftens ilt ved forbrænding. De bidrager til at øge surhedsgraden i naturen og eutrofiering af søer og naturarealer. Emissionsniveau ved papirproduktion: ca 2,0 kg/ton.

CO2 (kuldioxid): Kuldioxid dannes i forbindelse med cellulose-og papirproduktion ved afbrændning af fossile brændstoffer. Forhøjede indhold af kuldioxid og andre drivhusgasser i atmosfæren reducere gradvist strålingen af varme fra jordens overflade, det som også kaldes drivhuseffekten.  Emissionsniveau ved papirproduktion: ca. 500 kg/ton (kan variere meget).