Bemærk: Webshoppen vil være nede fra fredag d. 24 september (aften) til mandag den 27 september (morgen). Det vil ikke være muligt at afgive ordrer online i denne periode.

Miljøordliste

Recycled_259x194.png

Genbrugspapir 

Genbrugspapir er papir som helt eller delvist er forarbejdet af fibre fra tidligere anvendt papir. Eftersom papirfibrene slides hver gang de genanvendes, kan de kun cirkulere et vist antal gange i papirkredsløbet. Derfor kan man ikke udelukkende anvende genbrugsfibre uden også at tilsætte nye fibre. Men der findes finpapir, der udelukkende består af genbrugsfibre.

Jo flere gange fibrene genbruges, desto mere slidte bliver de. Der findes ingen tal for hvor mange gange fibre kan genbruges, men det drejer sig højst om 4-5 gange.

Papir og emballage, som ikke genbruges kan med fordel brændes for at give energi. At erstatte fossil brændsel med genbrugspapir er en måde hvorpå drivhuseffekten kan reduceres.

paperman