Bemærk: Information i forhold til Coronavirus (COVID-19). Hold dig opdateret under "Nyheder".

Miljøinformation

Environment_mocambique_259x194.png

Klimakompenseret Papir

Klimakompenser dine papirindkøb
Antalis giver dig mulighed for at klimakompensere papirindkøbet til dine tryksager. Kompensationen udregnes fra det totale kuldioxidudledning fra produktion og transport. Den afgift du betaler, giver dig ret til at mærke tryksagen med vores klimasymbol som viser, at du bidrager til at modvirke drivhuseffekten på vores planet. Logotypen må bruges på tryksager, der er producerede på klimakompenseret papir fra Antalis og modtages i forbindelse med betaling/fakturering.

Sådan udregner vi CO2 udledningen af dit papir
Du kontakter vores salgsafdeling som regner ud hvor meget du skal betale for at få tryksagen mærket med vores klimasymbol. Skal der eksempelvis bruges 1,5 ton Edixion er minimumsafgiften kun 100 kr. Det drejer sig altså ikke om noget større beløb, for at bidrage til en bedre verden og et renere klima. Antalis' klimakompensationsprojekt indebærer, at beregninger af udledning af fossilt CO2 i forbindelse med produktion af cellulose og papir samt transport har fundet sted. Ud fra disse beregninger og denne miljøbelastning betales der en afgift. Denne afgift går til Plan Vivo's projekter. Beregningen af miljøbelastningen er for hvert produkt og kan være af to typer: 

- Paper Profile information vedr. udledning af CO2 samt mængde af indkøbt elektricitet 
- Miljøvaredeklaration fra leverandøren om produktets CO2 udledning (carbon footprint), denne information giver et bredere grundlag, idet transport til fabrikken er   indberegnet sammen med belastningen fra øvrige produkter, som papiret indeholder.

Med vores klimakalkulator kan du beregne den præcise udledning for hver papirkvalitet.

Sådan få du et klimasymbol til din tryksag
Når du vælger at klimakompensere dit papir, får du et klimasymbol som du kan sætte på din tryksag. Du kan ringe til vores kundeservice og få mere information omkring klimasymbolet. Bemærk, at symbolet kun kan bruges på Antalis papirkvaliteter og den enkelte tryksag der er klimakompenseret. Ønsker du at klimakompensere flere tryksager, må du kontakte os for at få et nyt klimasymbol.
 

Dit bidrag plantes i Mozambique - og nu også i Malawi!
Skoven spiller en vigtig rolle for klimaet, idet den optager en stor del af al den kuldioxid, der udledes i atmosfæren. Drivhuseffekten er et globalt problem og en af årsagerne er den hugst, der foregår i store dele af den tredje verden. Det er baggrunden for, at vi har valgt at støtte et hjælpeprojekt i et af verdens fattigste lande. Afgiften går til Plan Vivos projekt i Mozambique og Malawi og de bønder der bor i områderne. Plan Vivo arbejder i flere udviklingslande med et fremgangsrigt system for hjælp til selvhjælp. 

Plan Vivo er et certificeringssystem der bygger på en plantningsmetode som både garanterer en bestemt kulstofbinding samtidig med at den sikrer en social og miljømæssigt bæredygtig udvikling for småbønder og naturområder. Certificeringen udføres af et uafhængigt kontrolinstitut og med regelmæssig revision. Plantningen involverer aktivt småbønder, som får erstatning for dette arbejde og derved forbedres også deres egen økonomi. Det er vigtigt for familiens forsørgelse, at bønderne også kan få adgang til brænde, træ, foder til dyrene og frugter til føde og salg. De træer som bønderne tager eller som dør, indgår ikke i beregningen af kulstofbindingen.

Formålet er at udvikle en bæredygtig livsstil, forhøje levestandarden og sikre den biologiske mangfoldighed lokalt- samt at øge optagelsen af kuldioxid globalt. Hvert projekt varer omkring 15 år, hvorefter bønderne fortsætter på egen hånden, efter at have modtaget information og hjælp til selv at kunne se fordelene ved projektet. Projektet i Mozambique vil blive overdraget til bønderne indenfor få år, og selvom Antalis fortsat støtter projektet, er der for nyligt startet endnu et i Malawi.   

Få mere information om Plan Vivo her eller se filmen om projektet her

Tradplantage_259x194.jpg Ris_259x194.jpg Malawi.jpg

 

N’hambita Community Carbon i Mozambique
Der har været fred i Mozambique i mere end 20 år. Fra at være et af verdens fattigste lande er det nu et af Afrikas fem mest attraktive lande for udenlandske investeringer.
N'hambita projektet startede i 2001 og blev godkendt af Plan Vivo i 2006. Projektet har givet indtægter og forbedret livskvaliteten i samfundet. Antalis besøgte N'hambita i 2011, se billeder fra turen her.

Trees of Hope i Malawi
Malawi har flere gange lidt under hungersnød. Nogle af de største miljøproblemer i Malawi er for meget skovrydning, vandforurening og forplumring af søer, hvilket truer fiskebestandene. Trees of Hope startede i 2007 og blev godkendt af Plan Vivo i 2010. 1.504 småbønder er med i projektet og tilsammen er de med til at binde 70.000 tons CO2 om året. Projektet ledes af Clinton Development Initiative og her kan du se en film om Trees of Hope i Malawi.

Antalis’ formål med klimakompensation
At give vores kunder mulighed for at kompensere deres papirindkøb fra Antalis. Kompensationen baseres på den udledning af fossilt CO2 der stammer fra produktion af cellulose og papir samt transport til vores hovedlager. Det er vigtigt at understrege, at det er en kompensation og dermed ikke klimaneutralitet.

Betaling 
I vores statistiksystem noteres, hvor mange kompensationsenheder som er blevet solgt. Ud fra disse beløb sker betaling til U&W og Plan Vivos projekter. U&W (you & we) arbejder med konsulentbistand som vedrører bæredygtig udvikling og CSR. U&W har direkte kontakt med Plan Vivo projekterne i Mozambique og Malawi. For at sikre at vores betaling håndteres på en korrekt måde og virkelig når frem til projektet, revideres U&W af ekstern revisor.

 

Klimatkompensation.png

Klimakalkulator
Antalis unike system for klimakompentation af dine papirkøb.

Prøv Klimakalkulatoren
paperman