infocenter miljø

Environment_forest_259x194.png

Papir  i kredsløbet

Papir- og træprodukter er naturlige og ufarlige at anvende og spiller vigtige roller, som blandt andet medier til information, emballage- og byggematerialer.

Karbondioxid
Karbon er træfibrenes vigtigste byggesten. Når biobrændsel som træ og papir brændes eller rådner, frigøres karbon og udledes til luften som karbondioxid (CO2). Der fanges det op af de voksende træer.

Skoven
De nordiske skove har man brugt i flere hundrede år. Og i dag vokser de nordiske skove rent faktisk. Skovdriften har dog til en vis grad forandret levevilkårene for en række planter og dyr.

Anvendelsen
Papir- og træprodukter er naturlige og ufarlige at anvende og spiller vigtige roller, som blandt andet medier til information, samt emballage- og byggematerialer.

Genbrug af fibre
Cellulosefibre kan genbruges som råvare for at lave nyt papir. Brugen af returfibre stiger fortsat i Europa. Dog kræves der hele tiden tilføring af nye ubrugte fibre for at opretholde kvaliteten.

Produktion
Udledning fra papirproduktion er minimal. Udviklingen går imod lukkede systemer. En betydelig del af energibehovet dækkes ved egne biobrændselsanlæg.